Jätteillä ilmastonmuutoksen torjuntaan


Jätteistä, jotka täyttävät maailman kaatopaikkoja, voidaan valmistaa biopolttoainetta vastaamaan kasvavaan energiakriisiin sekä puuttua hiilidioksidi päästöhin, väittävät tutkijat Singaporessa ja Sveitsissä. Uusi tutkimus joka julkaistiin, Global Change Biology / Bioenergia, paljastaa; miten jätteistä valmistetulla biopolttoaineella korvattavan bensiinin hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää 80%. 

Kasveista valmistetut biopolttoaineet ovat osoittautuneet kiistan alaisisiksi, koska ne vaativat kasvuvaiheessa toimenpiteitä, joilla on vakavia ympäristöön liittyviä haittavaikutuksia. Kuitenkin toisen sukupolven biopolttoaineet peräisin yhdyskuntajätteistä, kuten etanoli, voi tarjota dramaattisia päästövähennyksiä ilman ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

"Tuloksemme osoittavat, että polttoaineet biomassasta tuotettuna on lupaava ratkaisu puhtaaseen energiaan", kertoo tutkija apulaisprofessori Hugh Tan, National University of Singaporesta. "Täysin hyödynnettynä tämä biopolttoaine voisi samanaikaisesti vastata osaltaan maailman energiatarpeesta ja samalla torjua hiilidioksidipäästöjä sekä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista".

Tutkimuksessa käytettiin YK:n inhimillisen kehityksen indeksiä arvioimaan jätteiden kertymistä 173 maassa. Nämä tiedot kytkettiin Earthtrends tietokantaan arvioimaan jätteiden hyötykäyttöä samoissa maissa.

Ryhmä totesi, että 82,93 miljardia litraa etanolia voidaan tuottaa maailman kaatopaikkajätteellä korvaamaan bensiiniä, samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät. Hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää vaihdellen 29,2%:sta - 86,1%  jokaista tuotettua energiayksikköä kohti.

"Jos tätä tekniikkaa kehitetään ja parannetaan nämä luvut varmasti nousevat", totesi yhteistyötä tehnyt  Dr. Lian Pin Koh Zürichin ETH. "Tämä etanoli voisi olla tärkeä osa meidän uusiutuvasta energiasta tulevaisuudessa".

Tutkimuksesta kertoi ScienceDaily