p

Ilmastoystävälliset ohjauskeinot elvyttävät taloutta


Ilmastoystävälliset ohjauskeinot tuovat ympäristöhyötyjen ja päästövähennysten ohella lukuisia muita hyötyjä. Ne myös monipuolistavat ja elvyttävät taloutta, kertoo tuore raportti. Raportissa arvioitiin sata ilmastopoliittista politiikkaa ja ohjauskeinoa johtavissa teollisuusmaissa, ns. G20 -maissa.

Raportin laativat WWF:lle Ecofys ja Germanwatch. Raportti arvioi ilmastopolitiikan ohjauskeinoja maissa, joiden yhteenlasketut päästöt ovat noin kolme neljännestä koko maailman kasvihuonekaasujen päästöistä. Se myös listaa parhaita ja huonoimpia esimerkkejä sekä kokemuksia.

Raportissa arvioiduista ohjauskeinoista tehokkaimpia olivat saksalainen ohjelma, joka paransi rakennusten tehokkuutta sekä saksalainen uusiutuvan energian syöttötariffialoite. Rakennusten tehokkuutta parantava ohjelma vähentää päästöjä, luo työpaikkoja rakennusalalla ja on monistettavissa muihin maihin. Syöttötariffialoite takaa uusiutuvan energian tuottajalle kiinteän syöttötariffin 20 vuodeksi.

Ns. Bus Rapid Transit (BRT) -järjestelmä Meksikossa puolestaan on näyttänyt, että vihreillä ratkaisuilla voidaan parantaa mukavuutta ja elämänlaatua. Tämä on tärkeä havainto erityisesti nopeasti kasvaville talouksille. Kiinassa tuhannelle energiaintensiivisimmälle yritykselle asetetut tavoitteet johtivat näissä yrityksissä pysyviin parannuksiin energiankäytön hallinnassa ja tehokkuudessa.

”Tämä raportti näyttää, että hallitukset, jotka toteuttava vihreitä ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja, hyötyvät ja saavat johtoaseman maailmassa”, totesi Kim Carstensen, WWF:n globaalin ilmasto-ohjelman johtaja.

”Hallitukset, jotka eivät investoi vähähiilisiin ratkaisuihin, tulevat lopulta kärsimään tappioita ja menettämään äänestäjiä”, Kim Carstensen varoitti. ”Me kannustamme G20-ryhmää esittämään strategian, jolla edistetään investointeja ympäristöystävälliseen talouteen. Olisi lyhytnäköistä olla nyt investoimatta vähähiilisiin ratkaisuihin.”

G20-maiden talousministerit tapaavat St. Andrewsissa Iso-Britanniassa 6.-7. marraskuuta. WWF kannustaa näitä päättäjiä ottamaan tarvittavat askeleet sen varmistamiseksi, että tulevat teolliset investoinnit ovat ympäristöystävällisiä. Näiden askeleiden tulee sisältää myös konkreettinen esitys ilmastorahoituksesta kehitysmaiden ilmastotoimiin, kuten G20-maiden johtajat sopivat Pittsburgissa syyskuussa.

WWF arvioi, että teollisuusmaiden tulee antaa 115 miljardia euroa kehitysmaiden päästövähennys- ja sopeutumistoimiin vuositasolla. Rahaa tulee suunnata erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksille haavoittuvimmille.

Vaikka maakohtaiset ohjauskeinot voivat olla tehokkaita, olisi myös ohjauskeinojen yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta lisättävä. WWF:n mielestä kaikkien teollisuusmaiden tulisikin laatia nollahiili-toimintasuunnitelmat (Zero Carbon Action Plan).

Raportin englanninkielisen lyhennelmän voi ladata [tästä]

Lähde: WWF Suomi
Kuva: Stockvault

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.