p

Ilmatieteen laitos aloittaa kasvihuonekaasumittaukset Siperiassa


Ilmatieteen laitos on aloittanut kasvihuonekaasujen ja aerosolien mittaukset uudella mittausasemalla Koillis-Siperiassa. Ainutlaatuisen mittaustiedon perusteella voidaan kehittää ilmastonmuutosennusteita ja ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen paikallisia ja globaaleja vaikutuksia.

Ilmatieteen laitos on yhdessä Venäjän ilmatieteen laitoksen (Russian Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring) ja USA:n kansallinen meri- ja ilmakehähallinnon NOAAn (National Oceanic and Atmospheric Administration) kanssa ajanmukaistanut Siperiassa, Tiksissä, sijaitsevaa meteorologista observatoriota. Ilmatieteen laitoksen vastuulla on asemalla tehtävät kasvihuonekaasu- ja aerosolimittaukset. Hiilidioksidin, metaanin ja aerosolien eli ilman pienhiukkasten pitoisuudet ilmakehässä ovat ilmastonmuutokseen eniten vaikuttavat tekijät.

Siperia kiinnostava tutkimuskohde

"Venäjällä ei ole aikaisemmin tehty yhtä intensiivistä ilmastoon vaikuttavien tekijöiden havaintotoimintaa. Venäjän arktinen alue on mittaustiedon kannalta lähes täysin tuntematonta", kertoo Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila.

Tiksin observatorio sijaitsee alueella, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo selkeästi havaittavissa. Ilmakehän pitoisuushavainnoista voidaan arvioida Siperian kylmimpien alueiden päästöjä. Myös aerosolien syntymistä, kehitystä ja pilvimuodostusta voidaan nyt tutkia arktisissa olosuhteissa. Lisäksi erillisessä mittausyksikössä havaitaan suoraan observatoriota ympäröivän tundra-alueen metaani- ja hiilidioksidipäästöjä.

"Yksi tutkijoita kiinnostavista kysymyksistä ilmastonmuutoksessa onkin se, kiihdyttääkö laajojen Siperian alueiden lämpeneminen itse itseään kasvattamalla lämmittävien kaasujen päästöjä", Tuomas Laurila sanoo. "Luontoperäisten päästöjen vaikutuksia ja niiden määrää on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Ikirouta-alueen kasvihuonepäästöt vaikuttavat merkittävästi myös globaaliin ilmastonmuutokseen. Toisaalta Siperian ikiroudan sulamisella voi olla dramaattisia seurauksia myös alueen ympäristölle", Laurila toteaa.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.