p

Kulutus ylittää luonnon rajat tänä vuonna 25. syyskuuta


Ihmiset ovat kuluttaneet syyskuun 25. päivänä loppuun kaikki luonnon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Laskelma perustuu tutkimuslaitos Global Footprint Networkin mittauksiin.

Maailman ylikulutuspäivä (Earth Overshoot Day) muistuttaa, että luonto voi tuottaa vain tietyn määrän luonnonvaroja ja sitoa vain tietyn määrän jätteitä ja päästöjä kunakin vuonna. Maailmanlaajuisesti ihmiset ylittävät planeetan biologisen kyvyn tuottaa luonnonvaroja 1,4-kertaisesti. Ihmiskunta on jo vuosikausia elänyt yli varojensa.

"Velaksi ei voida elää loputtomasti. Lasku on jo erääntymässä – ja korkojen kera. Ylikulutus on syynä useisiin polttavimpiin ympäristöongelmiin kuten ilmastonmuutokseen ja vähenevään luonnon monimuotoisuuteen", ympäristöneuvos Sauli Rouhinen ympäristöministeriöstä sanoo.

Suomen luonnonvaroja on suuren pinta-alan vuoksi henkeä kohden laskettuna varsin paljon, mutta suomalaiset myös tuhlaavat omaisuuttaan vauhdilla. Global Footprint Networkin laskelmien ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tarkistuksen mukaan suomalaisilla oli vuoden 2008 laskennassa maailman 16. suurin ekologinen jalanjälki.

Global Footprint Network laskee joka vuosi ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen, joka kuvaa sitä, kuinka suuri alue tarvitaan ihmiskunnan elintason ylläpitämiseen. Tutkimuslaitos vertaa jalanjälkeä ekosysteemien kykyyn tuottaa luonnonvaroja ja käsitellä jätteitä. Ekologisen jalanjäljen avulla voidaan määrittää päivä, jolloin ihmiskunta alkaa elää yli varojensa.

WWF:n kahden vuoden välein julkaisema Living Planet 2008 -raportti (engl. pdf) sisältää Global Footprint Networkin ekologisen jalanjäljen laskelmien lisäksi myös luonnon monimuotoisuuden kehittymistä kuvaavan Living Planet -indeksin. Vuoden 2008 indeksi kertoo, että maailman eläinkannat ovat pienentyneet yhteensä noin 30 prosentilla vuosien 1970 ja 2005 välillä. Tämä kuvaa luonnon monimuotoisuuden nopeaa hupenemista.

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy erityisen kovaa vauhtia trooppisella alueella, jossa eläinpopulaatiot ovat tarkastelujaksolla vähentyneet jopa puolella. Pääsyitä tähän ovat trooppisten metsien häviäminen, laittomat hakkuut, metsäpalot ja ilmastonmuutos.

Lähde: Ympäristöministeriö
Kuva: Global Footprint Network

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.