p

Vientituotanto syy puoleen Kiinan päästöjen kasvusta

Kiinan kasvihuonekaasupäästöt ovat tunnetusti viime vuodet kasvaneet huimaa vauhtia tehden Kiinasta vuonna 2007 päästötilastojen ykkösen. Samaan aikaan on kasvanut myös Kiinan vientiteollisuus. Uusi tutkimus arvioikin, että peräti puolet päästöjen kasvusta johtuu vientiin menevän tuotannon kasvusta.

Tutkimus selvitti syitä Kiinan päästöjen kasvuun vuosina 2005 – 2007. Merkittävimmiksi tekijöiksi osoittautuivat henkeä kohti kasvanut kulutus sekä teollisen tuotannon, etupäässä vientituotteiden tuotannon, kasvu. Vientituotteista noin 60 % menee länsimaiden markkinoille, joiden kuluttajat ovat näin ollen vastuussa noin kolmasosasta päästöjen kasvusta. Tyypillisiä vientiartikkeleita ovat elektroniikka, metallit, kemikaalit ja tekstiilituotteet.

Väestönkasvulla tai elintapojen muutoksella ei taas havaittu olevan merkittävää roolia päästöjen kasvussa. Kiinan yritykset vähentää päästöjä energiatehokkuutta parantamalla eivät tutkimuksen mukaan ole tuottaneet tuloksia. Sähköntuotanto maassa perustuu edelleen pääosin hiilen polttoon.

Kiinan päästöjen rajoittamiseksi tutkimus kehottaa panostamaan energiatehokkuuteen etenkin teollisessa tuotannossa ja nostamaan vientituotteiden arvoa. Niin sanotun hiilivuodon torjumiseksi tarvitaan uusia sääntöjä myös maailman markkinoille, jottei länsimaissa vähennetyt päästöt vain siirtyisi kehittyvien maiden tileille. Vienti- ja tuontituotteille voitaisiin esimerkiksi asettaa tuotannon päästöjen mukaan määräytyvä hiilivero.

Lähde: Ilmasto.org

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.