p

Purojen arvostus nousussa

Purojen arvostus osana asuinympäristöä on nousussa, ja monissa kunnissa on tehty ohjelmia pienvesien, kuten purojen ja lampien ja niihin valuvien hulevesien puhdistamiseksi. Pääkaupunkiseudulla on onnistuttu kunnostamaan useita jopa tiheästi asuttujen alueiden läpi virtaavia puroja taimenpuroiksi. Purojen kunnostuksesta on julkaistu uudet ohjeet kaikkien puroista kiinnostuneiden käyttöön.

Kansalais- ja harrastusjärjestöillä on ollut keskeinen rooli purokunnostusten aloittamisessa. Jokainen asukas voi osallistua lähipuronsa tilan parantamiseen seuraamalla puron tilaa tai osallistumalla talkookunnostuksiin.

Purot ovat tärkeä osa vesistöjemme kokonaisuutta

Purovesistöjen tila vaikuttaa suoraan niiden alapuolella olevien vesistöjen laatuun ja sitä kautta myös Itämeren suojeluun. Purot ovat vaelluskalojen lisääntymisalueita sekä muiden kalojen ja rapujen elinympäristöjä. Pienessäkin purossa voi elää elinvoimainen taimenkanta. Viemärivesipäästöt, onnettomuudet ja jopa tahallinen jätteiden johtaminen puroihin aiheuttavat usein kalakuolemia. Jätevesipäästöt puroihin tulee estää ja kuivatuksen takia perattuja purouomia on kunnostettava kaloille ja muulle eliöstölle paremmin sopiviksi.

Puroja kunnostetaan rakentamalla kutusoraikkoja, lisäämällä uomaan kiviä ja puuainesta suojapaikoiksi kaloille sekä palauttamalla uoman mutkittelua. Puron syöpymistä estetään loiventamalla penkkoja sekä suojaamalla rantoja kasvillisuudella tai kiviaineksella. Purossa liikkuvaa kiintoainetta voidaan pysäyttää rakentamalla uoman yhteyteen syvänteitä ja kosteikkoja.

Lähde: Suomen ympäristökeskus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.