p

Maailman merien päivää vietetään tänään

Maanantaina kesäkuun 8. päivänä vietetään ensimmäistä YK:n nimeämääMaailman merien päivää (World Ocean's Day). Päivän teemana on "Meidän meremme, meidän vastuumme" ja tavoitteena nostaa maailmanlaajuisesti tietoisuutta meriin liittyvistä ajankohtaisista haasteista.

Meriin liittyvät haasteet eivät ole pieniä, sillä maapallon pinta-alasta yli 70 prosenttia on merien peitossa. Meret ovat elintärkeitä ruoan, terveyden ja elämisen kannalta, ja ne ovat olennainen osa biosfääriä.

Meret ja maapallon ilmasto ovat myös kiinteästi yhteydessä toisiinsa, sillä valtameret ovat merkittävä tekijä ilmaston sääntelyssä. Kokonaisuutena meret sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja lieventävät näin globaalia ilmastomuutosta, mutta siitä huolimatta ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa jyrkästi. Muutoksen vaikutukset alkavat hiljalleen tuntua myös merien happamoitumisessa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset meriin ovatkin laaja tutkimusaihe. Ilmaston lämpenemisen myötä meren pinta nousee, mikä on huomioitava kaikissa yhteiskuntaa koskevissa suunnitelmissa.

Tutkimusprofessori Matti Perttilä Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-ohjelmasta toteaa, että yksi vakavimmista haasteista on selvittää, miten ihmisen toiminnasta lisääntyvä hiilidioksidi vaikuttaa meren kemiallisiin prosesseihin ja happamoitumiseen. Ilmatieteen laitos tutkii mm. meren ja ilmakehän hiilidioksidivaihtoa, hiilidioksidivuon lähdettä ja meren happamoitumisen prosessia.

"Itämeressä, jossa biologinen tuotanto vaihtelee suuresti vuodenaikojen mukaan, myös hiilidioksidin luontainen vaihtelu on suurta. Tämä tuo hiilidioksidin lähteen ja sen prosessin tutkimiseen haasteita. Mahdollinen muutostrendi täytyy hakea tiettynä vuodenaikana, jolloin meri ja ilmakehä ovat hiilidioksidin suhteen tasapainossa. Myös suolapitoisuuden vaikutus Itämeren mitattuun happamuusasteeseen on tunnettava, ennen kuin todellinen happamoitumisen muutos nähdään", Matti Perttilä listaa.

Itämeren alueella korkeatasoista yhteistyötä

Matti Perttilä on ollut mukana YK:n yleiskokouksen asettamassa merten arviointeja maailmanlaajuisesti analysoineessa ryhmässä. Ryhmän tehtävänä oli jo tehtyjä arviointeja analysoimalla luoda suuntaviivat YK:n tulevalle maailmanlaajuiselle merten arvioinnille. Globaalissa tarkastelussa Itämeren alueen toimijoiden yhteistyö on huippuluokkaa.

"Itämeren alueella on tehty jo pitkään kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimustulosten saaminen päättäjien, asiantuntijoiden ja yleisön tietoisuuteen on korkealla tasolla. Kunnossa ovat myös mm. tutkimustulosten vertailtavuus, koulutus, datan saatavuus ja arviointiprosessien avoimuus", Matti Perttilä kuvaa.

Itämeren suojelukomissio Helcom on jo yli 20 vuotta tehnyt pitkälle kehitettyjä arvioita, jotka kertovat päättäjille ja asiantuntijoille Itämeren tilasta. "Valitettavasti Helcom ei voi antaa sitovia määräyksiä maille. Sen suosituksilla on kuitenkin enemmän vaikutusta kuin muilla alueilla", Matti Perttilä toteaa.

Ilmatieteen laitoksen merentutkimus

Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-ohjelmassa tutkitaan aallokkoa ja vedenkorkeutta, merijäätä, meren hydrodynamiikkaa, ilmastonmuutosta sekä meren ja ilmakehän vuorovaikutusta mukaan lukien hiilidioksidivaihto ja hiilidioksiditaseen vaikutukset Itämeren ekosysteemiin.

Ilmatieteen laitos vastaa merenkulkijoille tarkoitetuista jää-, aallokko- ja vedenkorkeuspalvelusta sekä Itämeren fysikaalisten ominaisuuksien, kuten jään, aallokon, vedenkorkeuden, lämpötilan ja suolaisuuden pitkäaikaisseurannasta. Ilmatieteen laitos edustaa Suomea UNESCOn alaisessa hallitusten välisessä meritieteellisessä komissiossa IOC:ssä.

SYKEn Merikeskus

SYKEn merikeskuksessa tutkitaan monipuolisesti sekä avomeren että rannikon ekosysteemien toimintaa, vedenalaista luontoa sekä meren tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Itämereen tulevan kuormituksen mittaaminen ja sen vaikutusten tutkimukset ovat keskeinen osa merikeskuksen toimintaa.

Merta, sen tilaa ja suojelua tutkitaan kolmessa tutkimusohjelmassa. Merikeskuksen toiminta alkoi vuoden 2009 alussa ja siellä työskentelee noin 80 tutkijaa, jotka edustavat laaja-alaisesti merentutkimuksen eri osa-alueita.

Matti Perttilä on Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori

Lähde: Ilmatieteenlaitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.