p

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu Suomessa ja maailmalla

Tänään valmistunut Suomen kansallinen raportti (pdf/engl) osoittaa, ettei Suomi tule osaltaan täyttämään tavoitetta vähentää luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen 2010 mennessä. Raportti luovutettiin biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen sihteeristölle.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on kansainvälinen ongelma, sillä luonnon monimuotoisuus heikkenee kaikkialla maailmassa. Säännöllisin väliajoin toimitettavilla kansallisilla raporteilla sopimukseen sitoutuneet maat arvioivat sitä, kuinka hyvin ne ovat itse onnistuneet noudattamaan sovittuja suuntaviivoja.

Suomen kansallinen raportti vahvistaa jo aikaisemmin havaittuja käsityksiä Suomen luonnossa jatkuvista haitallisista muutoksista. Tällaisia ovat muun ohella Etelä-Suomen suoluonnon muuttuminen, vaikka merkittävimmät luonnontilaiset suot on suojeltu ja uudisojituksia ei enää juurikaan tehdä. Syinä suoluonnon tilan heikkenemiseen pidetään suojelualueiden pienuutta, niitä ympäröivien ojitettujen alueiden aiheuttamia muutoksia sekä pirstoutumista eli luonnollisten yhteyksien katkeamista soiden välillä.

Myös rantojen ja maatalouden muovaamien perinneympäristöjen muutokset ovat huolestuttavia.

Nyt valmistunut maaraportti perustuu kansallisesti määriteltyihin kehitystä kuvaaviin muuttujiin eli indikaattoreihin. Indikaattorit kuvaavat luonnon tilaa kertomalla esimerkiksi tietyssä elinympäristössä elävän lajijoukon kantojen keskimääräisestä muutoksesta.

Lähde: Ympäristöministeriö
Kuva: Raportista

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.