p

Järvikunnostusaloitteiden arviointiin kehitettiin järjestelmällinen menetelmä

Suomessa on noin 1400 kunnostustarpeessa olevaa järveä. Kuntiin ja alueellisiin ympäristökeskuksiin tehdään niiden kunnostusta ja hoitoa koskevia aloitteita enemmän kuin pystytään rahoittamaan. Suomen ympäristökeskuksessa on nyt kehitetty yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan kanssa kunnostusaloitteiden järjestelmälliseen ja läpinäkyvään arviointiin ja vertailuun kriteerit.

Aloitteita arvioidaan järven tilan ja käytön sekä hankkeen toteutettavuuden perusteella. Arvioinnissa nousevat etusijalle aloitteet, joissa järven tila on heikko tai selkeästi heikentynyt ja se on luotettavasti osoitettu. Merkitystä on myös sillä, että järvi on tärkeä virkistyskäytön tai luonnonsuojelun kohde ja aloitteen toteuttaminen perustuu paikalliseen osallistumiseen ja yksimielisyyteen tai luonnonsuojelulakiin.

Menetelmää on testattu Uudenmaan ympäristökeskuksessa ja Mäntsälän kunnassa ja sitä käytetään parhaillaan Espoon 21 järven kunnostustarpeen arvioinnissa. Menetelmää kehitetään myös soveltuvaksi EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämään vesienhoidon suunnitteluun.

Sivuilla on myös hoito- tai kunnostushanketta suunnittelevien käyttöön soveltuva "pisteytystaulukko". Sen avulla järven kunnostus- tai hoitohanketta valmistelevat henkilöt tai yhdistykset voivat itsekin arvioida järvensä kunnostuksen tai hoidon soveltuvuutta valtion rahoitettavaksi sekä taustatietojen riittävyyttä hankkeen rahoitukseen ja aloittamiseen.

Arviointikriteereihin voi tutustua täällä

Lähde: Suomen ympäristökeskus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.