p

Ilmastopakolaisuus uhkaa miljoonia ihmisiä Korallikolmiossa

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Korallikolmio on maailman monimuotoisin elinympäristö. Sen suojissa elävät kalat ja muut eliöt tarjoavat elannon jopa 120 miljoonalle ihmiselle. WWF:n tuore raportti osoittaa, että jos ilmastonmuutosta ei onnistuta saamaan kuriin hyvin pian, 100 miljoonan ihmisen elinkeino häviää tai vaikeutuu dramaattisesti.


WWF:n raportissa The Coral Triangle and Climate Change: Ecosystems, People and Societies at Risk (pdf) käydään läpi yli 300 tieteellistä tutkimusta ja tutustutaan yli 20 biologian, taloustieteen ja kalataloustieteen asiantuntijan näkemyksiin Korallikolmion tulevaisuudesta. Raportissa todetaan, että tehokkaalla kansainvälisellä ilmastopolitiikalla ja alueen omalla suojelutyöllä korallien tuhoutuminen voidaan välttää, mutta toimeen on tartuttava nyt.

Korallikolmion alueen jakavat kuusi maata: Indonesia, Filippiinit, Malesia, Papua-Uusi-Guinea, Salomon-saaret ja Itä-Timor. Korallikolmio kattaa vain yhden prosentin maapallon pinta-alasta, mutta sisältää 30 prosenttia maailman koralliriutoista ja siellä elää 35 prosenttia kaikista koralliriuttojen kalalajeista. Sen suojissa kutevat monet taloudellisesti merkittävät kalalajit kuten tonnikalat. Ammattikalastuksen ja paikallisyhteisöjen perinteisten elinkeinojen lisäksi myös esimerkiksi luontomatkailu on riippuvainen koralliriuttojen hyvinvoinnista.

WWF:n raportissa esitetään kaksi ennustetta Korallikolmion tulevaisuudesta. Synkemmässä ennusteessa kasvihuonekaasupäästöt jatkuvat suunnilleen nykyisellään eikä ylikalastukseen tai saastuttamiseen puututa. Tässä tulevaisuudessa Korallikolmio tuhoutuu tämän vuosisadan aikana, kun merten lämpötila, happamuus ja merenpinta nousevat ja huono ympäristönhoito tuhoaa rannikoita. Köyhyys lisääntyy, ruokahuolto romahtaa ja kymmenet miljoonat ihmiset joutuvat lähtemään rannikolta kaupunkeihin paremman elannon perässä.

Valoisampi skenaario osoittaa kuitenkin, että alue voi myös menestyä ja kehittyä elinvoimaiseksi. Tässä skenaariossa ihmisten ruokahuolto toimii ja talous kasvaa, sillä päästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi ja alueen luonnonympäristöjen suojelua vauhditetaan kansainvälisillä investoinneilla. Näin toimien ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten merenpinnan nousu ja lisääntyvät myrskyt, olisivat Korallikolmiolle edelleen haastavia, mutta arvokkaiden elinympäristöjen kokema stressi olisi hallittavissa alueellisten suojelutoimien avulla.

“Korallikolmion alueen haavoittuvaisimpien yhteisöjen suojelu vaatii koko maapallon laajuista yhteistyötä. Poliittisten johtajien on tuettava paikallisen hallinnon kehittämistä, jotta metsäkadon, ylikalastuksen ja saastumisen kaltaiset ongelmat saadaan kuriin. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin myös panostaa vahvan ja sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymiseen tämän vuoden lopussa Kööpenhaminassa”, painottaa WWF:n meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen.

Lähde: WWF Suomi 
Kuva: WWF (osakuva raportin etusivulta)

Ekofokuksessa aikaisemmin:

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.