p

Pohjoismainen yhteistyö ilmastonsuojelussa aktivoituu

Pohjoismaiden ministerineuvosto on hyväksynyt uuden ympäristöyhteistyön toimintaohjelman 2009-2012, jossa ilmasto- ja ilmansuojeluasiat ovat keskeisiä. Työ käynnistyy työryhmän aloituskokouksessa Suomen ympäristökeskuksessa 2.-3.4.2009. Haasteena on mm. osoittaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten vakavuus Pohjoismaissa ja arktisella alueella.

Pohjoismainen yhteistyö on aiemmin tuottanut merkittävää tulosta mm. EU:n ilmansuojeluohjelman CAFE (Clean Air For Europe) valmistelussa. Silloin voitiin osoittaa, että Pohjoismaissa kuolee enneaikaisesti ilman epäpuhtauksien takia noin 9000 ihmistä vuosittain. Terveyden kannalta pienhiukkaset ovat kaikkein pahimpia, ja niiden päästölähteistä on myös tuotettu uutta tietoa. Kaukokulkeutuneet hiukkaset muodostavat merkittävän osan hiukkaskuormasta myös Suomen kaupungeissa ja siksi ilmansuojelutyön on oltava kansainvälistä.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on jo käynnistänyt tiiviin yhteistyön, joka tähtää yhteisiin ponnisteluihin joulukuussa 2009 Kööpenhaminassa pidettävää ilmastohuippukokousta ajatellen. Tämä nk. COP-15-työryhmä valmistelee yhteenvetoja ja kannanottoja mm. kansainvälisistä kuljetuksista ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

Ilmastonmuutosta hillitsemään ja siihen sopeutumaan

Suomeen loppuviikoksi kokoontuva uusi työryhmä suunnittelee tulevien vuosien työohjelmaa ja uusia aloitteita. Ilmastonmuutoksen hillinnässä tullaan todennäköisesti tekemään työtä merikuljetusten, biopolttoaineiden ja yhteiskuntarakenteen osalta. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on esillä yhteistyö sopeutumisstrategioiden laadinnassa ja sopeutumisen toimenpiteissä sekä uuden kattavan vaikutustiedon kokoamisessa ja välittämisessä.

Ilmansuojelun osalta työtä jatketaan hiukkaspäästöjen lähteiden analysoinnissa ja niitä vähentävien toimenpiteiden kartoittamisessa, haitallisten aineiden kuten elohopean ja dioksiinien kaukokulkeutumisen rajoittamisessa sekä ilmansuojelun ja ilmastotoimenpiteiden yhtäläisyyksien osoittamisessa.

Työryhmässä on kaikkien Pohjoismaiden ja itsenäisten alueiden edustajia vastaavista ministeriöistä ja keskeisistä tutkimuslaitoksista. Työn tuloksia esitetään käynnissä olevissa kansainvälisissä neuvotteluissa ilmasto- ja ilmansuojeluasioissa monella areenalla, kuten EU:ssa ja YK:ssa. Pohjoismaat haluavat näin vaikuttaa yhteisellä panoksella paremman ympäristön puolesta.

Lähde: Suomen ympäristökeskus

Kuva: Suomen ympäristökeskus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.