p

WWF: Kaupan keskusliikkeiden ympäristöstandardit eivät takaa trooppisten tuotteiden vastuullista tuotantoa

WWF vetoaa kaupan keskusliikkeisiin, jotta ne asettavat palmuöljyä sisältävien tuotteiden hankinnalle kestävyyskriteerit eli siirtyvät vastuullisen RSPO-palmuöljyn käyttöön omissa tuotteissaan. Keskusliikkeiden tulee edellyttää tätä hankinnassaan myös tuottajilta. Lokakuun Sankariteko -kampanjassa kuluttajat voivat lähettää vetoomuskirjeen kaupan keskusliikkeille ja vedota ympäristövastuun parantamisen puolesta. Trooppisen metsäkadon pysäyttäminen vaatii yhteistä ponnistusta kaikilta tahoilta valtioista tuottajiin, kauppoihin ja kuluttajiin.

SOK-Yhtymä, Kesko ja Tradeka hallitsevat lähes 90 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupasta. Kaupan keskusliikkeillä onkin erinomaiset mahdollisuudet pienentää suomalaisten kuluttajien ekologista jalanjälkeä tropiikissa huomioimalla vastuullisen palmuöljyn hankinta ympäristöpolitiikassaan. Kaupan keskusliikkeet eivät toistaiseksi huomioi palmuöljytuotannon ympäristövaikutuksia, vaikka suomalaisten ekologinen jalanjälki on erityisen musertava juuri suuren palmuöljykulutuksen vuoksi. Noin 80 prosenttia kaikesta palmuöljystä käytetään elintarviketuotannossa.

Vastuullinen liiketoiminta on kirjattu sekä Keskon, SOK-Yhtymän että Tradekan keskeiseksi arvoksi. Keskusliikkeet kertovat huomioivansa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun toiminnassaan. WWF tutki kaupan keskusliikkeiden yhteiskuntavastuuraportit todeten, että niiden nykyisin käytössä olevat ympäristöstandardit ovat riittämättömiä takaamaan ympäristövastuuta trooppisten hyödykkeiden osalta. Standardit edellyttävät vain voimassa olevien lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista ja keskittyvät sosiaaliseen kestävyyteen. Esimerkiksi Iso-Britannian kolmanneksi suurin kauppaketju Sainsbury’s sitoutui vuonna 2007 siirtymään vastuulliseen RSPO-palmuöljyyn kaikissa ketjun omissa tuotteissa. WWF vaatii, että suomalaiset keskusliikkeet seuraavat Sainsbury’sin esimerkkiä.

Keskusliikkeet ilmoittavat parantavansa hankintansa vastuullisuutta sidosryhmien toiveiden mukaisesti. Kaupan keskusliikkeiden tärkein sidosryhmä ovat suomalaiset kuluttajat.

WWF antaa nyt suomalaisten käyttöön helpon tavan kannustaa keskusliikkeitä mukaan sademetsien pelastamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. WWF:n verkkosivuilta voit lokakuun ajan lähettää vetoomuksen kaupan keskusliikkeille sademetsien pelastamiseksi. Vetoomuksessa vaaditaan kaupan keskusliikkeitä siirtymään vastuullisen RSPO-palmuöljyn käyttöön omissa tuotteissaan ja edellyttämään tätä hankinnassaan myös tuottajilta. Lisäksi keskusliikkeiden tulee parantaa vastuullisesti tuotettujen sertifioitujen tuotteiden saatavuutta paremman näkyvyyden ja kampanjoiden avulla.

Öljypalmuplantaasien laajeneminen on suurin syy Malesian ja Indonesian sademetsien hävittämiseen ja orankeja uhkaavaan sukupuuttoon. Metsäkadon pysäyttäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Euroopassa palmuöljyä käytetään eniten ruuan paistorasvana ja levitteiden ainesosana muun muassa ranskanperunoissa ja margariineissa.

WWF on huolissaan siitä, että kasvava palmuöljyn kysyntä tulee johtamaan korkean suojeluarvon alueiden tuhoutumiseen, makean veden ekosysteemien pilaantumiseen, metsistä elinkeinonsa saavien yhteisöjen toimeentulon vaarantumiseen, lisääntyvään sukupuuttojen uhkaan ja kiihtyvään ilmastonmuutokseen. Bioenergian vaarana ovat lisäksi sen epäsuorat vaikutukset ruoan saatavuuteen, ruoan hintaan ja metsäkatoon.

Suomalaisen kuluttajan palmuöljyjalanjälki oli vuonna 2007 vähintään 1500 m². Tämän verran tarvittiin plantaasialaa vuodessa tuottamaan yhden suomalaisen kuluttama palmuöljy.

Lähde: WWF

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.