p

WWF: Itämeren suojeluohjelman toteutus ontuu heti alkumetreillä

bekkerister on Maaliskuu 7th, 2009

Itämeren suojelukomissio HELCOM ei päässyt yksimielisyyteen aloitteesta, jolla kiellettäisiin matkustajalaivojen puhdistamattomien jätevesien purkaminen Itämereen. Äskettäin Helsingissä päättynyt komission virkamieskokous ei saavuttanut asiassa sopua Venäjän vastustuksen takia - huolimatta vuoden valmistelusta ja kaikkien osapuolten aiemmasta yksimielisyydestä.

“Matkustajalaivojen puhdistamattomien jätevesien päästökieltoa on pidetty noin vuoden vanhan Itämeren suojelun toimintaohjelman yhtenä keskeisenä toimenpiteenä. Tätä mieltä ovat olleet kaikki HELCOM-maat, Venäjä mukaan lukien. Se, että näin helposti toteutettavassa asiassa epäonnistuttiin, on osoitus koko ohjelman heikkoudesta. Jos näin yksikertaisessa asiassa ei päästä eteenpäin, miten ristiriitaisemmat toimet Itämeren pelastamiseksi voisivat koskaan onnistua?”, kysyy WWF suomen meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen.

Matkustajalaivat ja risteilijät kuljettavat Itämerellä noin 80 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Alusten jätevesien arvioidaan sisältävän 460 tonnia typpeä ja 150 tonnia fosforia. Pääosa tästä typestä ja fosforista päätyy Itämereen, etupäässä kansainvälisille merialueille. Typpi ja fosfori ovat päätekijöitä Itämeren rehevöitymisessä. Sen lisäksi laivojen jätevedet sisältävät bakteereita, viruksia ja muita taudinaiheuttajia sekä raskasmetalleja.

Kansainväliset säädökset eivät sisällä vaatimuksia poistaa rehevöittäviä ravinteita laivojen meriin päätyvistä jätevesistä. Vaikka laivoista Itämereen päätyvät ravinnekuormat ovat määrältään melko vähäisiä, niiden vaikutus on silti suuri Itämeren ekosysteemin herkkyyden takia.

HELCOMin virkamieskokouksen odotettiin hyväksyvän yhteinen ehdotus kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle. Ehdotuksen mukaisesti kansainvälisen, laivojen päästöjä säätelevän MARPOL73/78-sopimuksen liitteen IV sanamuotoja muutettaisiin, jotta Itämeri saataisiin luokitelluksi sen mukaisesti erityisalueeksi. Yhteisestä Itämeren maiden ehdotuksesta IMO:lle sovittiin ministeritasolla vuonna 2007 ja sen piti toteutua tämän vuoden aikana.

WWF on kampanjoinut alusperäisten jätevesipäästöjen saattamiseksi kuriin kahden viime vuoden ajan. Vuonna 2007 WWF haastoi Itämeren laivayhtiöt kuljettamaan jätevetensä satamiin. Kampanjaa laajennettiin vuonna 2008 kansainvälisiin risteilijäyhtiöihin. Kaikki suurimmat Itämeren alueen lauttavarustamot allekirjoittivat WWF:n vetoomuksen. Kansainväliset risteilijät eivät kolmea lukuun ottamatta suostuneet allekirjoittamaan vetoomusta vielä kesällä 2008 vedoten satamien riittämättömään vastaanottokapasiteettiin.

“Aktiivisuus, jolla vetoomukseen on reagoitu, osoittaa jätevesien pakollisen purkamisen satamiin olevan hyvin toteuttamiskelpoinen aloite”, Anita Mäkinen sanoo.

Lähde: WWF

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.