p

Uusi strategia Itämeren alueen ympäristön tilan parantamiseksi

Aluepolitiikasta vastaava EU:n komissaari Danuta Hübner ja Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt käynnistivät viime tiistaina (30.9) keskustelun EU:n uudesta Itämeren aluetta koskevasta strategiasta. Komissaari Hübner ja pääministeri Reinfeldt avasivat Tukholmassa sidosryhmien konferenssin, johon osallistui jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen, paikallisviranomaisten ja rahoituslaitosten edustajia. Tarkoituksena on valaa perusta entistä tehokkaammalle ja koordinoidummalle Itämeri-politiikalle.

”Itämeri on uhattuna”, sanoi komissaari Hübner. ”Ilman apua tämä suurenmoinen meri, joka tunnetaan kauppatienä, historian näyttämönä ja virkistysalueena, voi pian muuttua ympäristökatastrofiksi. Myös koko Itämeren alueen kehitys on sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta vaarassa . Vireä ja kehittyvä Itämeren alue on EU:lle erittäin tärkeä, ja meidän on ponnisteltava yhdessä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa selvitäksemme yhteisistä haasteista ja saavuttaaksemme tuloksia, joista hyötyvät kaikki. EU:n tuleva Itämeri-strategia on keskeinen tekijä, kun pyrimme selättämään tämän hetken haasteet ja ottamaan kaiken irti tarjolla olevista mahdollisuuksista.”

Strategiassa keskitytään seuraaviin neljään päätavoitteeseen:
Itämeren, maailman suurimman murtovesialueen, ympäristön tilan parantaminen. Painopistealueita ovat biologisen monimuotoisuuden suojeleminen ja ympäristöriskien ennaltaehkäisyn kehittäminen.

Itämeren alueen vaurauden lisääminen tukemalla tasapainoista talouskehitystä alueella. Mahdollisia etenemistapoja ovat innovaatioiden edistäminen pienten ja keskisuurten yritysten kautta ja EU:n lainsäädännön ja varsinkin sisämarkkinasäännösten täysimittaisen täytäntöönpanon tukeminen.

alueen saavutettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen sekä asukkaiden, työvoiman että matkailijoiden näkökulmasta. Alueen kulkuyhteyksiä on kehitettävä, ja energian toimitusvarmuutta on tarpeen parantaa yhteenliitettyjen sähkönjakeluverkkojen ja kaasuputkistojen avulla.

alueen turvallisuuden parantaminen esimerkiksi tehostamalla jäsenvaltioiden yhteistyötä Euroopan poliisiviraston Europolin kautta.
Itämeren alueelle pyritään myös luomaan entistä vahvempi identiteetti Välimeren alueen esimerkin mukaan. Strategia on myös käyttökelpoinen väline yhteistyössä Venäjän kanssa, joka on ainoa Itämereen rajoittuva EU:n ulkopuolinen maa. Muutkin EU:n ulkopuoliset maat ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita strategiasta.

Konferenssissa käynnistettävän kuulemismenettelyn jälkeen tehdään ehdotus EU:n strategiaksi komission tiedonannon muodossa kesäkuussa 2009. Sen lisäksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa yksilöidään keskeiset toimijat, määritellään täytäntöönpanossa käytettävät rahoitusvälineet ja esitetään aikataulu tehtävien suorittamiselle. Jäsenvaltioiden hyväksynnän saaminen strategialle on yksi Ruotsin puheenjohtajuuskauden painopistealueista vuoden 2009 jälkipuoliskolla.

Seuraavat Itämeren aluetta koskevat konferenssit tai keskustelutilaisuudet järjestetään Gdanskissa (13. marraskuuta), Kööpenhaminassa (1.–2. joulukuuta), Helsingissä (9. joulukuuta) ja Rostockissa (5.–6. helmikuuta 2009).

Lähde: EU

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.