p

Tundralta löydetty uusi kasvihuonekaasujen lähde

Tutkijat ovat löytäneet Pohjois-Venäjän tundralta aiemmin tuntemattoman, voimakkaan dityppioksidin lähteen. Dityppioksidi on hiilidioksidin ja metaanin jälkeen kolmanneksi merkittävin kasvihuonekaasu, jonka pitoisuuden kasvaminen ilmakehässä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.

Kuopion ja Helsingin yliopiston sekä Komin tiedekeskuksen tutkijoiden havaitsema dityppioksidin lähde ovat arktisen alueen kasvittomat turvepinnat, niin sanotut turvekehät. Turvekehissä ei ole typpeä sitovaa kasvillisuutta, joten kaikki turpeen hajotessa vapautuva typpi on käytettävissä mikrobeille, jotka tuottavat dityppioksidia.

Luoteis-Venäjällä tehtyjen tutkimusten perusteella tutkimusryhmä arvioi satelliittikuvien avulla turvekehien nykyisen peittävyyden tundralla ja niistä vapautuvaa dityppioksidin määrää. Jo tällä hetkellä turvekehien ilmastoa lämmittävä vaikutus vastaa neljää prosenttia arktisten metaanipäästöjen lämmitysvaikutuksesta. Turvekehien dityppioksidipäästöt ovat yhtä suuria kuin mitä on mitattu maatalousmaista pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Dityppioksidi on voimakas kasvihuonekaasu, jonka lämmittävä vaikutus on noin 300 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin.

Dityppioksidi aiheuttaa globaalisti 6 % kasvihuonekaasujen kokonaislämmitysvaikutuksesta. Suurimpana lähteenä on tähän mennessä pidetty maataloutta. Tundran dityppioksidin päästöjen on taas oletettu olevan merkityksettömän pieniä.

Turvekehien muodostuminen ja niiden koko riippuu ilmasto-olosuhteista, joten dityppioksidin kokonaispäästöjen määrä tulee reagoimaan ilmastonmuutokseen. Lämpenemisen arvioidaan johtavan päästöjen kasvamiseen. Tundra-alueiden ja ilmastonmuutoksen suhteita tutkittaessa jatkossa lienee välttämätöntä kiinnittää huomiota myös dityppioksidiin, metaanin ja hiilidioksidin lisäksi.

Nature Geoscience: Large N2O emissions from cryoturbated peat soil in tundra

Lähde: Ilmasto.org

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.