p

Petolintujen suojelua tehostetaan kansainvälisellä yhteistyöllä

Posted by bekkerister on Lokakuu 28th, 2008

Suomi ja 27 muuta maata ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding), jolla suojellaan muuttavia petolintuja Euraasiassa ja Afrikassa. Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman niin sanotun Bonnin sopimuksen puitteissa tehdyssä sopimuksessa on EU-maista mukana Suomi, Hollanti, Portugali, Unkari ja Iso-Britannia. Sopimuksen tavoitteena on parantaa petolintulajien suojelutasoa muun muassa suojelemalla petolintulajien elinympäristöjä, ehkäisemällä laitonta metsästystä ja hävittämistä sekä tutkimalla lajien ekologiaa ja muuttokäyttäytymistä.

Sopimus kattaa yli 70 muuttavaa petolintulajia; pöllöjä, kotkia, haukkoja ja sääksiä. Yli puolen näistä lajeista arvioidaan kärsivän ihmisten aiheuttamista haitoista, kuten elinympäristöjen vähenemisestä tai niiden tilan heikentymisestä, laittomasta pyydystämisestä ja myrkyttymisestä. Sopimusalue kattaa kolme mannerta ja yli 130 maata, mikä parantaa mahdollisuuksia suojella pitkiä matkoja muuttavia lintuja yhdenmukaisilla toimenpiteillä.

Petolinnut kertovat ekosysteemin tilasta. Ravintoketjun ylimpinä eläiminä ympäristömuutokset vaikuttavat niihin herkästi, ja niiden katoaminen on selvä merkki häiriintyneestä ekosysteemistä. Sopimuksen allekirjoittaneet maat pyrkivät yhteistyössä suojelemaan näitä lintulajeja ja niiden elinympäristöjä kestämättömältä hyödyntämiseltä sekä niiden pesimä-, muutto- että talvehtimisalueilla.

Lähde: Ympäristöministeriö

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.