p

Moottoriajoneuvojen biopolttoaineet

Suuremmassa mittakaavassa biopolttoaineiden käyttö moottoriajoneuvojen polttoaineena on kestämätöntä.

Biopolttoaineiden sanotaan olevan ympäristölle edullisempia energianlähteitä kuin fossiiliset polttoaineet. Biopolttoaineiden tuotanto ja kerääminen kuluttavat kuitenkin energiaa, ja siksi niiden tuottaminen viljelemällä tuottaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiilisten polttoaineiden käyttäminen.

Haittoina ovat mm:
  • palmuöljyviljelmien raivaaminen sademetsiin
  • maankäytön muutoksesta aiheutuvat päästöt
  • metsien-, ruohikoiden- ja turvesoiden muuttaminen biopolttoaineiden tuotantoalueiksi
  • viljelymaan lannoituksen aiheuttamat CO2 päästöt
  • suuri vedenkulutus jopa 3500 ltr. tuotettua biopolttoaine litraa kohti
  • biomassan kuljetus sekä prosessointi polttoaineeksi kuluttaa paljon energiaa
  • uhkaa ravinnoksi käytettävien viljojen ja vihannesten satoja
  • nostaa ruoan hintaa
  • ei hidasta ilmastonmuutosta
Jotkut biopolttoaineet eivät kiihdytä ilmastonmuutosta, koska ne eivät edellytä luonnontilaisen maan muuttamista viljelyyn. Näihin kuuluvat esimerkiksi metsä- ja maatalousjäte. Tutkijoiden mukaan kaikkien polttoaineiden kaikki vaikutukset ilmastonmuutokseen tulee ottaa huomioon.

bekkerister

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.