p

Maailman kalakantojen kriisi pahenee edelleen

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tänään julkaiseman raportin mukaan maailman kalakantojen tilanne jatkaa huononemistaan. Jopa 80 prosenttia maailman syötävistä kalakannoista on romahtanut, ylikalastettuja tai kestokykynsä äärirajoilla.

1970-luvulla vastaava lukema oli noin 60 prosenttia. Tuolloin kestävästi kalastetun tai peräti kokonaan kalastamattomien kantojen osuus oli kuitenkin 40 prosenttia maailman kannoista. Tänä päivänä tuo prosenttiosuus on laskenut 20 prosenttiin, jossa on vähennystä viisi prosenttia kahden vuoden takaisesta tilanteesta.

“EU:n luokattoman huono valvonta, jatkuva laiton kalastus ja liian suuri kalastuslaivasto samoin kuin kalastukselta suljettujen mertensuojelualueiden puute on suurin syy siihen, että kala on katoamassa meristämme”, sanoo Staffan Danielsson, Greenpeacen merikampanjavastaava.

EU:n komissio totesi viime vuonna, että yhteinen kalastuspolitiikka on epäonnistunut ryöstökalastuksen rajoittamisen suhteen, ja että EU:n on pakko muodostaa uusi kanta kalastuksen rajoittamistoimenpiteitä silmällä pitäen. Vastuuta kalastusasioista EU:n sisällä on vuodenvaihteesta alkaen kantanut Ruotsi, jolla on näin erityisen vastuullinen asema kalastuspolitiikan uudelleen muodostamisessa.

FAO:n raportti toteaa myös, että ilmastonmuutos vaikuttaa jo maailman kalakantoihin. Lämpimän veden lajeja siirtyy kohti napoja, ja lämpötilan vaihtelut vaikuttavat vuodenaikojen vaihteluun, mitä puolestaan saattaa johtaa odottamattomiin muutoksiin ravintotilanteessa ja sen myötä lisääntymisessä.

“Kehitys on huolestuttava. Merien ekosysteemit ovat jo kestokykynsä äärirajoilla, minkä johdosta ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten vastustuskyky on heikentynyt. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että laajat mertensuojelualueet parantavat meriluonnon sietokykyä kaikenlaisen häiriön varalta”, sanoo Danielsson.

Myös Itämeren alueelta löytyy useita erilaisia luonnonsuojelualueita, mutta ei yhtään erityistä mertensuojelualuetta, jolla kaupallinen kalastus olisi kielletty. Myös Itämeri kärsii ylikalastusongelmasta. Itämeren turskan kannat ovat heittelehtineet, ja tieteelliset suositukset on jatkuvasti ylitetty kalastuskiintiöitä laadittaessa. Mertensuojelualueet, joilla kaupallinen kalastus on kielletty, ovat osoittaneet, että suojelu voi hyödyttää sekä meriluontoa että kalastusta. Kalojen kannat tällaisten alueiden lähistöllä ovat vahvistuneet ja kalojen keskikoko suurentunut.

Greenpeace kehottaa EU-maiden hallituksia ajamaan lainsäädäntöön muutosta, joka mahdollistaisi jäsenvaltioille mertensuojelualueiden perustamisen ja kaupallisen kalastuksen kieltämisen näillä alueilla.

FAO:n raportti “The State of World Fisheries and Aquaculture

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.