p

Lumen heijastavuusmittaukset parantavat ennusteita

bekkerister on Maaliskuu 6th, 2009

Lumen albedon määrässä on havaittu suuria eroavaisuuksia numeeristen sääennustemallien ja satelliittihavaintojen välillä erityisesti kasvillisuuden osalta. Lumisen metsän albedo on arvioitu malleissa todellista pienemmäksi. Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa järjestetään 9. maaliskuuta alkaen mittauskampanja, jossa mitataan lumen todellisia ominaisuuksia ja heijastumista.

Kappaleesta kaikkiin suuntiin heijastuneen säteilyn suhdetta kaikista suunnista saapuvaan säteilyyn sanotaan albedoksi. Mitä valkoisempi heijastava pinta on, sitä suurempi on sen albedo. Malleissa albedoa pienentävä vaikutus näkyy varsinkin pohjoisen havumetsävyöhykkeen alueella. SNORTEX (Snow Reflectance Transition Experiment) -projektin tavoitteena on hankkia suoria mittaustuloksia lumen heijastavuudesta tietyltä alueelta. Tulosten avulla voidaan kehittää ennustemallien työkaluja ja varmentaa satelliittimittausten tuloksia. Mittauksia tehdään Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa Sodankylässä. SNORTEX-kampanja toteutetaan tänä vuonna kolmessa erässä. Ensimmäinen jakso on 9.-20. maaliskuuta, toinen 19.-29. huhtikuuta ja kolmas 4.-13. toukokuuta. Jaksot kattavat keskitalven sekä sulamis- ja pälviintymisjakson.

SNORTEX on vuosina 2008, 2009 ja 2010 toteutettava mittauskampanja, jossa kaukokartoituksen avulla mitataan lumen ominaisuuksia, heijastumista ja muutosta. Projekti lähti liikkeelle Ilmatieteen laitoksen ja Météo-Francen yhteistyöstä Euroopan sääsatelliittijärjestön EUMETSATin pinta-albedotuotteiden kehittämisessä. SNORTEX on nykyään osa NEESPI-verkostoa. Se on laaja poikkitieteellinen tutkimus, jonka tavoitteena on lisätä tietämystä ekosysteemien, ilmakehän ja ihmisen  toiminnan välisistä kytköksistä ja vuorovaikutuksista pohjoisen Euraasian alueella.

Lumen heijastavuus vaikuttaa ilmakehän lämpöolosuhteisiin Albedo määrittää kuinka suuri osa auringosta tulevasta säteilystä heijastuu takaisin avaruuteen, joten sillä on tärkeä merkitys maapallon lämpötalouden kannalta. Lumi on tärkeä osa maapallon ilmastojärjestelmää sekä maailmanlaajuisessa että paikallisessa mittakaavassa. Lumi ja jää heijastavat hyvin auringon säteilyä. Maapallon albedo vaihtelee välillä 33 -36 % eli noin kolmannes säteilystä heijastuu välittömästi takaisin avaruuteen ja kaksi kolmannesta imeytyy ilmakehään, maaperään ja meriin.  Hyvien heijastusominaisuuksiensa ansiosta lumipeite kasvattaa maanpinnan albedoa eli heijastuskykyä ja vaikuttaa maapallon säteilytaseeseen. Ilman lunta auringon säteily imeytyisi maanpintaan lämmittäen maata ja ilmakehää.

Lähde: Ilmatieteenlaitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.