p

Lisääntyvä liikenne

Suuressa osassa maailmaa liikenteen kehitystrendejä ei voida pitää kestävän kehityksen mukaisina. Autoilla ja lentokoneilla kuljetut matkat ja siirrettävät tavaramäärät lisääntyvät kaikkialla maailmassa. Motorisoitu liikenne lisääntyy koko ajan ja tuo mukanaan ilmansaasteet, melun ja onnettomuudet.
Esimerkiksi henkilöautojen käyttö 1950 - 2001 on yli 18 kertaistunut, moottoriajoneuvojen määrä on n. 14 kertaistunut. Henkilöautojen määrä koko maailmassa v. 2001 oli 521 466 000 autoa, ja on edelleen voimakkaassa kasvussa. Nykyään (2008) maailmassa on n. 800 miljonaa ajoneuvoa. Suomessa henkilöautoja on n. 2,5 miljoonaa.

Tavaroiden kuljetus, (maa, meri ja ilma) tavaraliikenne milj.tonni-km koko maailmassa on jatkuvasti voimakkaassa kasvussa ollen v. 2000, 6 285 200 milj.tonni-km. Tämän lisäksi henkilöliikenne, lentoliikenne, lentomatkustajat, ja matkailu ovat voimakkaassa kasvussa.

Liikenne on nopeimmin kasvava energiankysynnän kasvun ja hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Suuntaus on huolestuttava, ja sen odotetaan jatkuvan tulevina vuosikymmeninä. Etenkin lentoliikenteen osuuden eri kuljetusmuodoista ennakoidaan kaksinkertaistuvan parin kolmenkymmenen vuoden aikana. Kymmenen viime vuoden aikana tavaraliikenne on kasvanut 30 prosenttia ja henkilöliikenne 20 prosenttia.

Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja, noin 13 % maailman kaikista kasvihuonepäästöistä.

Merkittävilläkään ajoneuvoihin tehdyillä teknillisillä parannuksilla ei ole onnistuttu vähentämään päästöjä, vaan siitä saatu hyöty menetetään kasvavana ajoneuvojen määränä sekä liikennesuoritteiden lisääntymisenä.

”Olen vakuuttunut siitä, että voimme rajoittaa liikennesektorin päästöjen kiihtyvää kasvua”, toteaa professori Jacqueline McGlade, Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n johtaja. ”Liikenteen rajoittamattomalla kasvulla on liikaa sivuvaikutuksia, jotka huolestuttavat kaikkia meitä, kuten melu ja ilmansaasteet. Liikenne vahingoittaa myös vakavasti Euroopan biologista monimuotoisuutta.”

”Liikennesektori on päässyt liian helpolla aivan liian pitkään, kun on kyse ilmaston lämpenemisestä ja hiilipäästöistä. Hallitusten ja kansalaisten on uudistettava perinpohjaisesti suhtautumistaan liikennepolitiikkaan — jollei muuten, niin ainakin halusta suojella omaa terveyttään. Emme voi enää jatkaa tehottomampien liikennemuotojen suosimista,” toteaa EEA:n johtaja professori McGlade.

Globaalisti liikenteen päästöt kasvoivat lähes 37% vuosina 1990 - 2000. Vuoteen 2020 päästöjen odotetaan kasvavan 50 %.


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.