p

Ihmiskunnan haasteetMaapallolla on monimuotoisia ympäristö- ja luontoarvoja, jotka ovat elämän edellytykselle välttämättömiä. Näitä arvoja uhkaa ihmisen toiminnan seurauksena ennen kokemattomia maailmanlaajuisia vakavia ongelmia. Elinvoimaisen luonnon ja ympäristön säilyttämiseksi myös tuleville sukupolville, vaatii nykyihmiseltä perinpohjaisia asenteiden ja kulutustottumusten muutoksia.

Ihmiskunnan suurin tavoite on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen alle kahteen asteeseen. Yhtä tärkeää on liian suuren luonnonvarojen käytön supistaminen kestävälle tasolle.

Nykyisillä tiedoilla, taidoilla ja uuden teknologian avulla näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Se on vain tahdosta ja päätöksistämme kiinni, minkä suunnan valitsemme. Syyt jotka nykyiseen tilanteeseen ovat johtaneet on helppo tunnistaa. Niiden korjaaminen onkin jo paljon vaikeampaa. Muutokset tulevat vaikuttamaan syvälle yhteiskuntaan, kaikkiin ihmisiin, toimintatapoihin ja toimijoihin, myös talouselämään.

Elämme 2000 luvulla, tietomme taitomme ja tekniikkamme ovat kehittyneet valtavasti. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei ihminen ole viisastunut vuosituhansiin lainkaan. Tiedon puutteesta se ei ainakaan ole kiinni. Ihmiskunnan omien toimintojen ansiosta uhkina ovat mm. ilmastonmuutos, hupenevat luonnonvarat, lajiston köyhtyminen, lisääntyvä liikenne, kasvava väestönmäärä, nälkäongelmat, kohtalokkaat suuronnettomuudet, kemikaalien riskit ja laajuus, sodat, sekä kasaantuvat jätteet.

Edellä on lueteltu uhkia, jotka ovat tätä päivää ja tulevaisuutta lisääntyvissä määrin. Olemme siis matkalla tuntemattomaan, hallitsemattoman ja järjettömän ahneuteen perustuvan taloudellisen toimintamme ansiosta, luontoa ja ympäristöä tuhoten.

Elämän jatkuminen maapallolla riippuu vain ihmisen itsensä tekemistä päätöksistä. Puuttumatta esteettisiin, eettisiin tai ideologisiin kysymyksiin, on ennen kaikkea muistettava ihmisen ja ympäristön riippuvuussuhde. Ihminen tarvitsee luontoa, mutta luonto ei tarvitse ihmistä.

Toistaiseksi on vain todettava, että mitkään uhkakuvat eivät ole poistuneet tai pienentyneet muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta, vaan päin vastoin pahentuneet. Esimerkiksi usein teknologian avulla saatu hyöty menetetään lisääntyvänä käyttönä ja/tai määrän kasvuna.

Ihmiskunnalla on monia uhkia jotka jatkuessaan voivat johtaa kulttuurimme romahtamiseen, se voi johtua esim. ekokatastrofista. Harmilliseksi asian tekee se, että suurin osa uhkista on tunnistettu olemassa oleviksi jatkuvasti paheneviksi ongelmiksi vuosikymmenien ajan, mutta niiden korjaamiseksi ollaan vasta nyt heräämässä kun aikaa ei ole enää hukattavaksi ja monet luontoarvot on jo menetetty lopullisesti.

Tunnettuja esimerkkejä historiasta löytyy kuten mayakulttuurin tuho. Mayakulttuurin tuho lähti liikkeelle tyypillisestä ihmisen ahneudesta ja hallitsevan eliitin etuoikeuksista sekä vieraantumisesta kansansa elinoloihin. Kansan tyytymättömyydestä seurasi sodat jotka karkasivat käsistä. Vastustajan tappaminen, viljelmien polttaminen ja rakennusten tuhoaminen muuttui itsetarkoitukseksi. Kun sota oli päästetty valloilleen oli sitä mahdoton lopettaa. Pitkäaikaiset vaikutukset olivat ennalta arvaamattoman syvälle käyviä ja peruuttamattomia. Viimeinen naula mayojen siihenastisen elämänmuodon arkkuun ja välitön syy romahdukseen oli kuitenkin asuinympäristön luonnon ylikuormitus. Ekokatastrofiko? Kyllä! Arvioiden mukaan mayoja on saattanut olla peräti 10 - 15 miljoonaa.

Toinen esimerkki on Pääsiäissaarten kulttuurin romahtaminen. Siellä on aikanaan asunut erittäin kehittynyt sivilisaatio. Meren ympäröimällä eristäytyneellä Tyynenmeren saarella ihmisten toiminta ja liikakansoitus johti liialliseen luonnonvarojen käyttöön, sekä siitä johtuviin yhteenottoihin (sotiin). Lopuksi väsyneillä ja nälkiintyneillä ihmisillä elämisen jatkaminen kävi mahdottomaksi luonnonvarojen huvetessa ja metsien loppuessa. Pääsiäissaarten henkiin jääneet ihmiset eivät pystyneet puupulan vuoksi rakentamaan edes veneitä päästäkseen saareltaan pois. Ekokatastrofiko? Kyllä! On arvioitu, että parhaimillaan asukkaita saarella oli jopa 20000. Hollantilaisten saapuessa saarelle v. 1722 asukasluku oli huvennut muutamaan sataan.

Menneisyydestä kaksi varoittavaa esimerkkiä ajattelemattomasta ihmisen toiminnasta. Mayojen kulttuurin tuhosta ja sodista henkiin jääneet pystyivät sentään siirtymään muualle. Pääsiäissaarten ihmisillä ei ollut sitäkään mahdollisuutta.

Nykyinen toimintamme jatkuessaan on johtamassa myös edellä kuvattujen kaltaiseen paljon pahempaan itse aiheutettuun ympäristökatastrofiin seurauksineen, joka laajuudessaan koskee tällä kertaa koko maapalloa ja ihmiskuntaa, eikä meillä ole mitään muuta paikkaa mihin lähteä pakoon. Maapallo on ainoa tuntemamme planeetta, joka pystyy ylläpitämään kaltaistamme elämää.

Muutosta tarvitaan ettemme päätyisi edelläkuvattujen kaltaiseen ympäristökatastrofiin. Ihmiskunnan on sopeutettava toimintansa kestävän kehityksen suuntaan pikimmiten, mitään muuta mahdollisuutta ei ole.

Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.