p

EU pahentaa ruokakriisiä biopolttoainepäätöksellään

bekkerister on Helmikuu 4th, 2009

EU päätti äskettäin, että kymmenys unionin maantieliikenteen polttoaineesta on oltava bioa vuoteen 2020 mennessä. Päätös lisää nälkää ja pahentaa kehitysmaiden köyhyyttä, arvostelevat järjestöt.

Ruoan hinta nousee, köyhyys lisääntyy, ilmastonmuutos kiihtyy. Siinä pahimmat ongelmat, joihin Euroopan unionin tuore ilmasto- ja energiapaketti voi johtaa.

Näin arvostelee Euroopan unionin ilmasto- ja energiapakettia moni ympäristö- ja kehitysjärjestö. EU:n joulukuussa hyväksymän paketin mukaan viidenneksen kaikesta unionissa käytetystä energiasta on tultava uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi kymmenyksen jokaisen jäsenmaan maantieliikenteen polttoaineesta on oltava peräisin uusiutuvista lähteistä, ennen kaikkea biopolttoaineista.

EU:n mukaan paketilla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Maankäyttö muuttuu, ruoka kallistuu

Käytännössä EU:n päätös tarkoittaa, että unioni joutuu tuomaan yhä suuremman osan käyttämistään liikenteen biopolttoaineista unionin ulkopuolelta.

“Lainsäädännön toteuttaminen edellyttää suuria muutoksia maankäytössä”, kirjoittaa Biofuelwatch-verkosto internetissä julkaisemassaan analyysissä. Verkosto kampanjoi biopolttoaineita vastaan.

Moni kehitysmaiden maanviljelijä saattaa siis voittojen toivossa muuttaa ruokaa kasvavan peltonsa biopolttoaineviljelmäksi. Tämä vähentää ruoan tuotantoa, mikä nostaa ruoan hintaa, mikä taas pahentaa ruokakriisiä – ja voittoja toivoneiden kehitysmaiden maanviljelijöiden elinoloja.

“Miljoonat ihmiset saattavat menettää maansa ja elantonsa, yhä useampi on vaarassa nähdä nälkää, ja ekosysteemit tuhoutuvat entistä nopeammin”, arvostelee EcoNexus-järjestön aktivisti Helena Paul Biofuelwatch-verkoston julkaisemassa, yli kymmenen järjestön yhteisessä lehdistötiedotteessa.

Kestävyys unohtui kyydistä

Tarkemmin EU:n energiavyyhtiä voi avata kahdella kysymyksellä: ensinnäkin sillä, millaisia ympäristö- ja muita kestävyysvaatimuksia paketti biopolttoaineille asettaa, ja toisaalta sillä, vähentääkö biopolttoaineiden käyttö kasvihuonekaasupäästöjä.

Biopolttoaineiden kestävyysvaatimukset ovat EU:n energiapaketissa olemattomat, vastaa Biofuelwatch ensimmäiseen kysymykseen.

Energiapaketti jättää huomiotta esimerkiksi biopolttoaineviljelmien vaikutukset maaperään, veteen ja ilmaan, eikä sosiaalista kestävyyttä tai ihmisoikeuksien kunnioitusta mainita lainkaan. Sitä paitsi energiapaketista puuttuu varmennusmekanismi, jolla taattaisiin, että unioniin tuotu biopolttoaine täyttäisi edes vähäiset kriteerit.

Biofuelwatchin mukaan biopolttoaineet eivät myöskään vähennä kasvihuonekaasupäästöjä.

Biopolttoaineiden päästöt nimittäin kohoavat jopa fossiilisten polttoaineiden päästöjä pahemmiksi, kun maata siirretään ruokakasvien viljelystä biopolttoaineiden kasvualustaksi. Ruokakasvien viljely siirtyy ennestään käyttämättömille maille, mikä lisää metsien hakkuita ja siten myös kasvihuonekaasupäästöjä.

“Sitä haittaa, jonka biopolttoaineiden viljelyn laajentaminen aiheuttaa, ei voida mitätöidä esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa lisäämällä”, toteaa esimerkiksi World Rainforest Movement -järjestön Ana Filipini Biofuelwatchin tiedotteessa.
“EU:n ilmastopaketista tulee instrumentti, jolla planeettaamme lämmitetään yhä nopeammin.”

EU:n energia- ja ilmastopaketti

  • Viidenneksen unionin energiasta on tultava uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2020 mennessä.
  • Kymmenyksen jäsenmaiden maantieliikenteen polttoaineesta on tultava uusiutuvista lähteistä, ennen kaikkea biopolttoaineista.
  • Biopolttoaineilla tarkoitetaan eloperäisestä aineesta valmistettuja polttoaineita.
  • Suurin osa liikenteessä nykyisin käytetyistä biopolttoaineista valmistetaan ruokakasveista, kuten maissista, sokeriruo’osta, rypsistä ja öljypalmun hedelmistä.
  • Biopolttoaineiden tuotanto syö ruoan tuotantoon käytettäviä resursseja, kuten viljelymaata ja vettä, ja nostaa siten ruoan hintaa.

Lähde: Kepa

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.