Maailman linnuilla menee huonommin kuin koskaan

Maailman lintulajien tila on huonompi kuin koskaan aikaisemmin. Asia selviää BirdLife Internationalin julkaisemasta maailman lintujen tilaa käsittelevästä raportista. Huolestuttavinta on laajalle levinneiden ja yleisten lintujen nopea väheneminen.

Raportin mukaan lintujen vähentyminen saadaan pysäytettyä vain, mikäli valtiot ohjaavat luonnonsuojeluun nykyistä enemmän varoja. Lähes kaikille maailman uhanalaisimmille linnuille on tehty suojelusuunnitelmat, jotka sisältävät keinot lajien pelastamiseksi, mutta rahoitus lajien suojelemiseksi puuttuu.

Merkittävimmät syyt lintujen vähenemiseen ovat laajeneva tehomaatalous, teollinen kalastus, vieraslajien leviäminen, metsien hakkuut ja luonnonmetsien korvaaminen puuplantaaseilla.

Euroopassa esiintyvistä yleisistä lintulajeista vähenee tällä hetkellä 45 %. Suomalaisista lajeista esimerkiksi peltosirkku (ortolansparv) on vähentynyt kahdessa vuosikymmenessä jopa 90 %. Peltosirkun vähentymisen pääsyynä ovat maatalousympäristössä tapahtuneet muutokset.

Australiassa talvehtivien kahlaajalintujen populaatiot ovat vähentyneet 24 vuodessa  79 %. Pohjois-Amerikassa kahdenkymmenen yleisen lintulajin populaatiot ovat pienentyneet alle puoleen siitä mitä ne olivat vielä 1960-luvun lopulla.

Aasialaisen bengalinkorppikotkan populaatio on vähentynyt 99, 9 % vuoden 1992 jälkeen. Ennen vähentymistä laji oli yksi maailman runsaslukuisimmista petolinnuista.

Lähde: BirdLife Suomi

0 kommenttia:

Lähetä kommentti